הרשמה/התחברות

הוראות

				
					.my-login{
    display: none;
}  
				
			
				
					  document.querySelector(".login-btn").onclick = function(){
document.querySelector(".my-login").style.display = "inherit";
document.querySelector(".my-signup").style.display = "none";

};

  document.querySelector(".signup-btn").onclick = function(){
document.querySelector(".my-signup").style.display = "inherit";
document.querySelector(".my-login").style.display = "none";

};