מאפשר לחזור אחורה לגרסאות קודמות של תוספים, טוב במקרה שעדכון תוסף גרם לבעיות