זה נחשב לתוסף הטוב ביותר, התוסף עושה גם קאשינג וגם אופטימזציה לקוד, התוסף בתשלום.