יצירת קישור קסם לכניסה לאתר בלי ש”מ וסיסמה, טוב לאפשר לאחרים להיכנס באופן חד פעמי