מאפשר סידור עמודים ופוסטים על ידי גרירה (כולל סידור קטגוריות וטקסנומיות)