תוסף מיגרציה (העברת אתר לדומיין/אחסון אחר) מעולה, מצליח גם כשהאחרים לא מצליחים