מאפשר לגשת ולערוך את הקבצים של האתר ישירות מלוח הבקרה (אין צורך להיכנס לאחסון).