מאפשר להחליף את התמונה בספריית המדיה, ובכל מקום שהיתה התמונה הישנה היא תוחלף בחדשה.