תוסף שמאפשר להסתיר את כל ההודעות המציקות של תוספים שונים, שימושי מאוד לאתרי לקוחות