מאפשר לבנות מבנה קישורים שונה לכל פוסט טייפ, שימושי מאוד לאתרי אינדקס