מאפשר לשנות את האימייל של מנהל האתר, בלי צורך באימות האימייל