מאפשר בעריכה מהירה, גם להסיר קטגוריות (לא רק להוסיף)