תוסף מצויין, להוספת פורום באתר, הפורום של האתר הזה בנוי עליו