תוסף מעולה, מאפשר הצגת שדות שוים בלוח בקרה, ועריכה מהירה