מאפשר להפוך עמודים לפוסטים וכד’, לפעמים זה מאוד שימושי