תוסף מעולה לשליטה על הלוח בקרה, הסתרת עמודים, שינוי סדר ועוד