תוסף כיפי, מאפשר להחליף למשתמש אחר, מאוד נצרך באתרים עם משתמשים