Content Control

תוסף מצויין להסתרת דברים לפי תפקיד משתמש

Two-Factor

התבחרות בשני שלבים (שולח קישור למייל)

Temporary Login

יצירת קישור קסם לכניסה לאתר בלי ש”מ וסיסמה, טוב לאפשר לאחרים להיכנס באופן חד פעמי

החלפת משתמש

תוסף כיפי, מאפשר להחליף למשתמש אחר, מאוד נצרך באתרים עם משתמשים

Nextend Social Login

תוסף מצויין שמאפשר התחברות והרשמה ע”י גוגל (ועוד אפשרויות)

Members

תוסף מעולה ליצירת/ועריכת תפקידי משתמשים