Featured Image Admin

הוספה מהירה של תמונה ראשית מרשימת הפוסטים.  

Image Watermark

הוספת סימן מים לכל התמונות באתר.  

No Right Click

חוסם קליק ימני באתר, מגן על הורדת תמונות מהאתר.  

Media Cleaner

ניקוי תמונות שאין בהם שימוש באתר.  

Enable Media Replace

מאפשר להחליף את התמונה בספריית המדיה, ובכל מקום שהיתה התמונה הישנה היא תוחלף בחדשה.  

Folders

יצירת תיקיות בתוך ספריית המדיה של וורדפרס, ועוד.  

FileBird

יצירת תיקיות בתוך ספריית המדיה של וורדפרס, ועוד.