נכון!!!

מרווח לבן (או שלילי) הכוונה לתת לעיצוב מרווח לנשום. בין היתר, כאשר יש אלמנט עם גבולות (גם הצללה זה גבול), ניתן מרווח פנימי לתוכן שבתוכו.

פחות..

רוצה לנסות שוב?

white space