נכון!!!

על מנת ליצור היררכיה נכונה בין הטקסטים, בדר”כ נבדיל את הכותרת באמצעות גודל וגם משקל עבה יותר

פחות..

רוצה לנסות שוב?

text hierarchy