נכון!!!

יש לשמור על אחידות ביישור של האלמנטים, במידה והטקסט מיושר לימין, כך גם ניישר את הכותרות ולהיפך, בדר”כ נשתדל לשמור על יישור אחיד לכל אורך העמוד.

פחות..

רוצה לנסות שוב?

text alignment