נכון!!!

בכותרת עדיך להשתמש בגובה שורה קטן יותר (יחסית), באזור ה- 1.2em, לעומת זאת בטקסט ארוך נגדיל את גובה השורה באזור ה- 1.6em

פחות..

רוצה לנסות שוב?

line height