נכון!!!

כאשר יש שני כפתורים צמודים, אנחנו נרצה להדגיש את הכפתור החשוב יותר.

פחות..

רוצה לנסות שוב?

button hierarchy