נכון!!!

כאשר יש תוכן לצד תמונה או אלמנט אחר, התוכן צריך להיות מיושר לימין (או לשמאל) ולא ממורכז

פחות..

רוצה לנסות שוב?

alignment